Jak přimět děti ke kreativním činnostem

Nákupy

Ne všechny děti jsou od přírody kreativní typy, a ne všechny baví činnosti, které jsou typické pro rozvoj jemné motoriky a umělecké cítění. Ačkoli se jedná o velmi záslužné činnosti, které mají pozitivní vliv na mozkové funkce, vnímání reality, reproduktivní schopnosti a mnoho dalších. Zvlášť u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku je záhodno tyto dovednosti procvičovat pomocí různých cvičení, aktivit a her.

skládání kostek

Stejně jako všechno ostatní, co naše ratolesti chceme naučit, nebo v nich minimálně chceme vzbudit zájem o danou oblast, i zde musíme u některých dětí postupovat spíše taktickou formou. Ne každý má od malička vlohy pro výtvarné činnosti, vystřihování, lepení a manuální jemné vyrábění. Zejména u chlapců to patří spíše k neoblíbeným aktivitám a raději by si hráli s autíčky nebo stavěli budovy z lego kostek.

smějící se děti

Proto musíme zapojit naši představivost a trochu jim napomoci k tomu, aby je tento druh zábavy skutečně bavil. Jak toho můžeme jako rodiče nebo učitelé docílit?

  • Všechno se lépe praktikuje ve skupince. Proto se nebojme zapojit do aktivit celou skupinu dětí a také se k nim nebojme přidat. Alespoň dohlédneme na to, že se opravdu provádí všechny činnosti tak, jak jsme zadali.
  • Malování a kreslení je největší zábava tehdy, když máme k dispozici dostatek materiálů. Nejde jen o to, aby měli ratolesti všechny možné barvy, ale ideální také je, aby se naučili pracovat s různými materiály – vodovky, tempery, akrylové barvy, plastelína a další. Fantazii se meze nekladou a alespoň si budou moci otestovat, jak který materiál funguje při kontaktu s vodou nebo s ostatními, které lze při hře použít.
  • Zapojit můžeme i některé pomůcky, které dětem otevřou nové obzory – například skvěle funguje magnetická tabule pro děti, dětský tkalcovský stav s vlnou, magnetická udička na chytání ryb nebo různé plastické knížky.