Pískové filtrace pro zajištění čisté vody na koupání

Nákupy

Pískové filtrace mají za úkol zbavit bazén hrubých nečistot mechanického rázu, tedy např. vlasů, chloupků, uhynulého hmyzu, kousků travin, semínek či listů, hrubších prachových částic z ovzduší atp. Filtrační okruh spolu s desinfekčními přípravky bazénové chemie a bazénovými vysavači vytváří komplexní zajištění čisté a zdravotně nezávadné vody, vhodné pro koupání.

holčička ve vodě

Filtrace se skládá z pohonné jednotky – čerpadla, filtrační nádoby s plnivem a s měřidlem tlaku (manometrem), které zpravidla tvoří křemičitý písek s ostrými hranami o určité zrnitosti, případně zeolit, a dále z více cestného ventilu. Poloh ventilu bývá nejčastěji čtyři až šest, jsou to zpravidla filtrační proces, uzavření okruhu, vypouštění vody do kanalizace a zpětné proplachování filtrační náplně.

Výhodou pískových filtrací jsou minimální nároky na pozornost a údržbu, běží nepřetržitě řadu dní v roce v průběhu koupací sezóny, pouze se v intervalu zhruba pětkrát do měsíce proplachuje filtrační box od nečistot, přesněji řečeno v závislosti na vytížení samotného bazénu.

občerstvení u bazénu

Jak dlouho vydrží písek ve filtraci

Písek uvnitř filtrační nádoby neustále cirkuluje pod náporem vodní masy, jeho ostré hrany se obrušují v důsledku erozivní činnosti, což je přirozený fyzikální jev. Tím pádem po určité době přestane plnit důsledně svou funkci a musí se vyměnit. Výhodou je jeho velmi nízká cena, a to i v případě, že využíváte moderní a velmi oblíbený způsob filtrování vody pomocí minerálu zeolitu.

Filtrační náplň se mění zhruba po dvou až třech koupacích sezónách. Starý písek není nutné sypat do kontejneru se směsným domovním odpadem, ale je možné jej využít např. pro zvláčnění zeminy na záhonech, pro zpevnění uvolněné zámkové dlažby, jako posyp na zledovatělý chodník či vozovku před domem, anebo pro dekorativní účely, případně jako akvarijní substrát.