Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ

Podnikání

Dvě platby je zaplatit právě proto, že za prosinec platíte platbu v lednu, a protože se změnila splatnost, je potřeba v lednu zaplatit i lednovou částku.

Zatímco ještě v loňském roce byly tyto platby splatné v termínu od 1. do 20. dne v následujícím měsíci, od ledna 2019 platí, že platby musí být zaplaceny právě v měsíci, ke kterému se pojištění vztahuje, to znamená, že za leden je potřeba uhradit do konce měsíce právě lednovou platbu za pojistné. Pozor na to, že vždy rozhoduje datum připsání platby, nikoli datum odeslání. Nová minimální částka činí v letošním roce 138,- Kč, proti částce 115,- Kč, která byla stanovena pro předcházející rok.
záznam lékaře

Podle platného zákona ve znění pozdějších předpisů platí, že důvodem pro zánik nemocenského pojištění je nezaplacení pojistného či zaplacení pojistného ve špatné výši či platba po zákonem stanovené lhůtě. V momentě, kdy nastane kterákoli z výše uvedených situací, zaniká toto nemocenské pojištění prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo ve správné lhůtě zaplaceno správně pojistné. Tedy bylo zaplaceno pozdě, ve špatné výši či nebylo zaplaceno vůbec.

Jak bylo uvedeno výše, minimální výše pojistného pro dobrovolné nemocenské pojištění se zvyšuje a je tedy třeba si změnit trvalý příkaz na 138,- Kč. Nemocenské pojištění se stanovuje z minimálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, které se zvyšuje ze současných pěti tisíc na šest tisíc korun českých.
peníze nad kufrem

Vyplatí se toto pojištění mít?

Podle dostupných zdrojů si většina OSVČ myslí, že takové připojištění se však vůbec nevyplatí a raději si sami zřizují komerční pojištění. Živnostníci i při tomto dobrovolném pojištění totiž, proti zaměstnancům, stonávají prvních 14. dní bez nároku na nemocenskou, tedy nemocenská začne běžet opravdu až 15. den pracovní neschopnosti.

Samozřejmostí je nutnost se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásit.

Každý si sám musí rozmyslet, co potřebuje od nemocenského pojištění, nicméně obecně se ví, že podnikatel prostě nesmí marodit, protože se mu v žádném případě nedostane podpory, jako člověku, který je zaměstnaný.