Pojistíte si letos storno poplatky?

Pojištění storna zájezdu je jistota, hlásají všechny pojišťovny, a určitě mají pravdu. S jistotou vyinkasují pojistnou částku ještě před naším odletem na dovolenou, takže tratit určitě nebudou. Ale jak je na tom spotřebitel? Přijde si i on na své v případě, že na dovolenou neodcestuje?
Nelze se spoléhat na šťastnou náhodu, tím spíše, kupujeme‑li zájezd mnoho týdnů či měsíců dopředu. Náhlé onemocnění, úraz nebo neblahá událost v rodině mohou být příčinou nedobrovolného zrušení zájezdu. Pojištění storna zájezdu je tedy rozhodně rozumným kompromisem, zvláště cestujeme‑li s dětmi.
tropický ostrov

Co jsou to vlastně storno poplatky? Cestovní kanceláře je vykazují jako náklady vzniklé v souvislosti s neuskutečněnou cestou nebo zrušenou službou a samozřejmě ušlý zisk. Nedivme se jim, i cestovní kanceláře musejí vydělávat. Pro stanovení výše storno poplatků platí nepřímá úměra – čím blíže je termín dovolené, tím méně peněz vám prodejce vrátí.
Se sjednáním pojištění storno poplatků dlouho neotálejte, čím později uzavřete pojistnou smlouvu, tím vyšší bude vaše spoluúčast na pojistném plnění v případě zrušení zájezdu. Nepočítejte s tím, že by se vám vrátily celé náklady na dovolenou. Pojišťovny vám kompenzují finanční ztrátu jen částečně.
část Santorini
Na internetu se nabízí řada srovnání cen pojistného podle jednotlivých pojišťoven. Nevybírejte však jen podle výše účtované ceny. Především se před uzavřením pojistky ujistěte, na které pojistné události se vztahuje. Vždy se vyplatí dobře si přečíst pojistné podmínky. Předejdete tím mnohým nedorozuměním a tahanicím s pojišťovnami ohledně případného pojistného plnění či spíše neplnění.
V pojistných smlouvách totiž bývá řada výluk. Pojišťovna nebere ohled na to, že jste ztratili zaměstnání nebo že vám zaměstnavatel odmítl dát dovolenou, stejně jako na skutečnost, že se vám nepodařilo získat vízum pro danou zemi. Ani nepříznivá politická či ekologická situace v cílové zemi není oprávněným důvodem ke zrušení zájezdu. V takových případech vám pojišťovna nevyplatí ani korunu.